MULIH

 

Ngger muliha

Wes suwe anggonmu lunga

Wes adoh anggonmu dolan

Wes amba lakumu

Ilang

Kesasar

Lali

 

Elinga ngger

Mangertia ya le

Saben esok aku ngenteni neng lawang

Saben sore aku nunggu neng regol

Mripatku nanar

Mung awakmu kang ana ing panyawangku

 

Ngger

Ora ngertia awakmu

Yen saben wengi mung sliramu

Kang sliwar-sliwer neng pikiranku

Wes nganti lali piye carane turu

Yen aku keturon awakmu kang teka sajroning impenku

 

Ngger

Opo awakmu ra pernah krungu

Yen saben saben aku ngundang jenengmu

Opo awakmu ra pernah krasa

Yen saben saben awakmu tak rasani

Sajroning aku nilingke awakmu

 

Mulih

Elinga yen omahku iki yo omahmu

Elinga yen duwekku iki yo duwekmu

Ngertia ngger

Kabeh kaluputanmu wes diapura

Tresnaku ora bisa nahan

Aku ora bisa nyimpen kaluputanmu

Tresnaku luwih dening cukup kanggo nyepura kaluputanmu

 

 

Muliha ngger

Tampaa katresnanku

Rangkula pangapuraku

Delengen kae

Pedet lemu wes tak siapke

Nunggu awakmu mulih

Pesta wes siap kabeh

Mung nunggu awakmu

 

Mulih, ngger

Kebakno bungahku

 

Gunungrejo, 26 Maret 2016

 

 

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. fresiaya94 says:

    Ra nggagas..

    1. kebogunung says:

      Ki sing ra digagas sopone?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s